Zapalenie kaletek maziowych może dawać bardzo różne symptomy i odmienny charakter nasilenia.
Najczęściej pojawiające się objawy zapalenia kaletki maziowej to:

  • ból (nasilający się podczas ruchu),
  • tkliwość,
  • ograniczenie możliwości ruchu w okolicy uszkodzenia (ból może dotyczyć wyłącznie miejsca, gdzie znajduje się kaletka lub obejmować cały staw oraz nasilać się po ruchu),
  • obrzęk,
  • zaczerwienienie skóry,
  • usztywnienie stawu.