Układając dłonie nad rzepką „spychaj” ją w dół w kierunku stopy, następnie pozwól jej powrócić do pozycji wyjściowej.