Stres w pracy jest wynikiem relacji między wymaganiami środowiska pracy a potrzebami i możliwościami pracownika. Wymagania pracy (fizyczne i psychiczne) powinny być zgodne z możliwościami pracownika.
Praca powinna być dla pracownika sensowna, dostarczać właściwej stymulacji oraz dawać szansę wykorzystania jego umiejętności.