Obowiązki oraz zakres kompetencji pracownika powinny być jasno, konkretnie i wyraźnie określone. Wypełnianie wyznaczonych ról zawodowych, które są dobrze zdefiniowane niweluje sytuacje stresogenne.

Pracownik jest narażony na mniejszy stres jeśli ma szansę udziału w decyzjach i działaniach organizacyjnych związanych z jego pracą.