Czynnikami wpływającymi na poziom odczuwanego przez nas stresu stanowią praktyczne umiejętności radzenia sobie z nim, które nabywamy zwykle wraz z doświadczeniem. Nasza wola i determinacja w tym temacie może pomóc nam nauczyć się i stosować techniki zmniejszające stres.

Przykładowe techniki antystresowe:

  • korygowanie stresotwórczych przekonań i błędnych schematów myślenia
  • podnoszenie swoich kwalifikacji
  • asertywność
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • zwiększanie indywidualnej odporności na stres