Zdarza się, że pacjent ma jednocześnie dolegliwości wskazujące na „łokieć tenisisty” i „łokieć golfisty”.

Możliwe jest występowanie dolegliwości w obu łokciach jednocześnie.

Często zdarza się, że ból niejako przechodzi z jednej ręki na drugą (w ciągu kilku miesięcy lub lat). Najczęściej zmiany są widoczne w badaniu USG.